phóng sự trên HTV9

Phóng sự về Bản Đồ Tiếp Cận của DRD trên HTV9

Posted on Updated on


Đây là phóng sự về dự án Bản đồ tiếp cận của DRD Việt Nam trên HTV9 vào tháng 3/2012: