bản đồ tếp cận

DRD thực hiện dự án bản đồ tiếp cận dành cho người khuyết tật

Posted on


VOH  – 12/03/2012 19:59

(VOH) – Trung tâm Khuyết tật và Phát triển – DRD tổ chức thực hiện Dự án Bản đồ tiếp cận, nhằm cung cấp công cụ tạo điều kiện hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập với xã hội và góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề tiếp cận của người khuyết tật tại các công trình ở thành phố.

Bên cạnh hoạt động khảo sát thu thập thông tin xuất hành bản đồ giấy và cung cấp thông tin ở bản đồ trên mạng, dự án còn có nhiều hoạt động truyền thông phục vụ cho mục tiêu dự án, trong đó đặc biệt là Chiến dịch “Khoảnh khắc kỳ diệu” với các hoạt động bao gồm: mời gọi người dân trải nghiệm cảm giác ngồi xe lăn kết hợp với việc được hướng dẫn kỹ thuật đẩy xe lăn đúng cách; trả lời các câu hỏi cơ bản về khuyết tật; chơi nhạc và ảo thuật với sự tham gia của cả người khuyết tật và không khuyết tật…

Nguồn: Baomoi.com